VIDRA - SHOES CO BEOGRAD SRBIJA


Preduzeće VIDRA - SHOES CO nalazi se u mestu BEOGRAD, Srbija, na adresi Strugarska 7.

Pretežna delatnost je: 'Obuća od gume i plastike i kožna obuća'

Kontakt možete ostvariti putem email-a: office@vidrashoes.com

Detaljnije informacije možete saznati na Internet sajtu www.vidrashoes.com


VELEPRODAJA OBUĆEVaš komentar:

Otkup računara i laptopova