LORIJEN - PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA BEOGRAD SRBIJA


Preduzeće LORIJEN - PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA nalazi se u mestu BEOGRAD, Srbija, na adresi Tetovska 45.

Pretežna delatnost je: 'Lekari i lekarske ordinacije'


SAVREMENO LEČENJE NARKOMANIJE I ALKOHOLIZMA

Brza detekcija droga Lečenje apstinencijalnih kriza i detoksikacija Implanti naltrexona nove generacije (9-12 meseci) Injekcija blokatora Individualna i grupna psihoterapija Programi za roditelje Odvikavanje od pušenja i kocke Lečenje zavisnosti od kompjuterskih igara i interneta, hrane, rada, kupovineDIJAGNOSTIKA I LEČENJE DRUGIH PSIHIJATRISKIH POREMEĆAJA

Stanja straha, depresije, psihoze...Vaš komentar:

Otkup računara i laptopova