MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI BEOGRAD SRBIJA


Preduzeće MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI nalazi se u mestu BEOGRAD, Srbija, na adresi Vuka Karadžića 18.

Pretežna delatnost je: 'Muzeji, galerije i zbirke'

Kontakt možete ostvariti putem email-a: info@mpu.rs


31. SALON ARHITEKTURE

Ovogodišnji Salon arhitekture Muzeja primenjene umetnosti, tradicionalna izložba savremene arhitekture, održaće se po 31. put od 26. marta do 30. aprila 2009. godine. Žiri Salona čine naši ugledni arhitekti iz zemlje i inostranstva: Zoran Abadić, Tanja Damnjanović (SAD), Bratislav Gaković (Velika Britanija), Stanko Gaković (SAD) i Sanjin Grbić.

Salon ima međunarodni karakter i konkuriše se radovima iz svih oblasti arhitekture (arhitektura, enterijer, urbanizam, konkursni projekti i publikacije).

Prijavljivanje za učešće je u toku i trajaće do 4. februara, a sve detaljnije informacije se mogu dobiti na sajtu Muzeja primenjene umetnosti www.mpu.rs

Muzej primenjene umetnosti osnovan je 1950. godine i pripada kategoriji umetničkih muzeja specijalizovanog tipa. Osnivački fond Muzeja činila je kolekcija od 3000 hiljade predmeta koju je sakupio poznati slikar i grafičar Ljuba Ivanović, a tokom godina fond je obogaćen otkupima, poklonima građana i legatima donatora. Danas Muzej poseduje više od 32000 predmeta primenjene umetnosti, među kojima se nalaze dela od izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja.Muzej ima jedanaest odseka:

- Odsek za metal sa nakitom sadrži predmete od plemenitih i neplemenitih metala od antičkog doba do početka XX veka. Čuva se bogata kolekcija nakita, u okviru koje posebno mesto ima srpsko srednjovekovno srebrno prstenje, antički novac, geme i kameje, srebrnina, kao i predmeti sakralnog karaktera. Pri odseku, 1997. godine, osnovan je Centar za nakit.

- Odsek za stilski nameštaj sadrži predmete od XIV do početka XX veka. Poseduje najpotpuniju zbirku nameštaja XIX veka u Srbiji, a izuzetnu zanimljivost predstavlja jedinstvena kolekcija sunčanih satova iz XVII i XVIII veka.

- Odsek za tekstil i kostim čuva predmete od IV do početka XX veka. Jedinstvene su kolekcije koptskih tkanina, umetničkog veza, orijentalnih tepiha, zapadnoevropskih tapiserija, pirotskih ćilima, kao i srpskog građanskog kostima.

- Odsek za fotografiju i primenjenu grafiku sadrži predmete od XIV do sredine XX veka. Čuvaju se retki primerci srpske štampane knjige, orijentalnih rukopisa, srednjovekovnih ikona, kao i zaostavštine fotografa XIX veka i rodonačelnika srpske primenjene umetnosti Anastasa Jovanovića i istaknutog nadrealiste Nikole Vuča.

- Odsek za keramiku, porcelan i staklo sadrži predmete od antičkog doba do početka XX veka. Poseduje kvalitetne primerke paraćinskog i jagodinskog stakla, reprezentativne kolekcije italijanske majolike, stakla Emila Galea, kao i vredne primerke porcelana Državne manufakture Beča.

- Odsek za savremenu primenjenu umetnost sadrži raznovrsni materijal iz svih oblasti primenjene umetnosti u periodu od početka XX veka do naših dana. Veoma su dragocene kolekcije međuratne primenjene umetnosti, a posebno dela Dušana Jankovića i Vase Pomorišca, kao i posleratne jugoslovenske keramike, tapiserije i ilustracije, fotografije, grafičkog dizajna, stripa i plakata.

- Odsek za arhitekturu prati sve aktivnosti struke i od 1974 organizuje svake godine tradicionalnu muzejsku manifestaciju Salon arhitekture, koja predstavlja pregled jednogodišnje domaće arhitektonske produkcije.

- Odsek za konzervaciju poseduje specijalizovanu radionicu za konzervaciju i restauraciju stilskog nameštaja, koja je istovremeno centralna muzejska radionica za drvo u Srbiji. Muzej takođe ima radionice za tekstil i metal.

- Odsek za centralnu dokumentaciju sadrži evidenciju celokupnog muzejskog materijala, centralni katalog, fototeku i hemeroteku.

- Odsek za edukaciju , osim redovnog pedagoškog rada, svake godine organizuje tradicionalnu izložbu Dečji oktobarski salon, jednu od najvećih manifestacija dečje likovne umetnosti, osnovanu 1964. godine.

- Odsek za odnose s javnošću bavi se internom i eksternom muzejskom komunikacijom. Promovišući muzejske događaje oblikuje korporativni identitet Muzeja.

- Biblioteka poseduje bogati fond od preko 23 000 specijalizovanih domaćih i stranih knjiga, periodike i kataloga. Otvorena je za publiku.

- MPUArt je specijalizovana prodavnica koja nudi reprezentativni izbor kopija srednjovekovnog nakita, replike muzejskih predmeta, kao i dela savremenih dizajnera. Osim toga, ovde se može nabaviti specijalizovana literatura iz primenjene umetnosti.

- MPU Kafe Klub namenjen je umetnicima i ljubiteljima umetnosti kao mesto za druženje, razmenu ideja i prijatan odmor prilikom posete Muzeju. U galeriji Žad, koja je sastani deo Kafe Kluba, organizuju se izložbe, predavanja, promocije, i umetnički performansi. Ćilim

Srbija, Pirot, 1886. godina

Darinka Petković

osnova i potka – vuna; klečanje

190 h 137 cm

MPU inv. br. 17338

Keramička skulptura "Večito kretanje"

SFRJ, Beograd, 1966. godina

Ivan Tabaković; signirano dole desno: I. T

majolika

38 x 52 cm

MPU inv. br. 9433

Muzej ima dinamičan izložbeni program, u okviru svoje četiri nezavisne galerije, organizujući godišnje tematske studijske izložbe, Salone savremene primenjene umetnosti kao i gostujuće izložbe iz zemlje i inostranstva.

Stalna muzejska postavka Trag u drvetu je najreprezentativnija izložba tehnika ukrašavanja stilskog nameštaja u Srbiji.

Muzej primenjene umetnosti se nalazi u zdanju koje je u međuratnom periodu bilo poznato kao Palata Čelebonović, po imenu vlasnika, advokata dr Jakova Čelebonovića. Zahvaljujući ugledu koji je uživao u društvenom životu međuratnog Beograda i tome što je bio predsednik Jevrejske opštine, jedno vreme je i sama Palata postala centar društvenog života toga doba.

Zgradu su podigli u periodu od 1927. do 1929. godine renomirani arhitekti Stevan Belić (projekat), Nikola Krasnov (fasada) i Neregar (unutrašnja dekoracija). Sagrađena je kao dvospratna palata u akademskom stilu, sa reprezentativnim ulazom i prostranim mermernim stepeništem sa ogradom od kovanog gvožđa. Iako su vremenom vršene različite adaptacije, zdanje je sačuvalo duh vremena u kome je podignuto.

Zgrada Muzeja se nalazi u samom srcu Beograda, blizu Knez Mihailove ulice, koja je glavna trgovačka ulica u gradu i ujedno i pešačka zona koja vodi ka najznačajnijem turističkom spomeniku Beograda, srednjovekovnoj tvrđavi Kalemegdan.

RADNO VREME:

MUZEJ @ MPUArt- prodajna galerija

utorak, subota 10-17 časova

sreda, četvrtak, petak 12-19 časova

nedelja 10-14 časova

Ponedeljkom zatvoren za posetioce.

BIBLIOTEKA

utorak, sreda, četvrtak 10-15 časova

Otvorena za čitaoce.Riznice manastira Hilandara

6. novembar 2008 – 15. januar 2009. godine

Autor izložbe: Dušan Milovanović, MPU

Arhitekta postavke: Ivan Mangov

Grafičko oblikovanje: Nikola Vučićević

Povodom obeležavanja Dana Muzeja primenjene umetnosti, 6. novembra, otvara se reprezentativna izložba Riznice manastira Hilandara, autora Dušana Milovanovića, muzejskog savetnika. Izložba i dvotomni katalog nastali su kao rezultat tri decenije dugog istraživačkog rada ekipe Muzeja primenjene umetnosti, predvođene Dušanom Milovanovićem, u manastiru Hilandaru i na Svetoj Gori.

Posle dugogodišnjih istraživanja i sistematskog popisivanja najraznorodnijeg materijala iz oblasti primenjene umetnosti, na koji su članovi ekipe nailazili, usledila je muzeološka obrada ovog materijala koji će sistematizovan sukcesivno izlaziti u više svezaka u narednim godinama. Ovogodišnji objavljeni I tom, može se razmatrati kao vrsta uvodne sveske u kojoj je, radi boljeg uvida u sveukupni materijal u Hilandaru, predstavljen presek raznorodnih predmeta na koje su istraživači nailazili, bilo da je reč o dragocenim primercima ili jednostavnim predmetima za svakodnevnu upotrebu.

Izložba Riznice manastira Hilandara se sastoji iz više segmenata: dokumentarne izložbe o hilandarskim riznicama uz prateći materijal iz muzejskih kolekcija koji se stilski, vremenski ili po drugim osnovama vezuje za hilandarske riznice; segmenti koji su posvećeni različitim vidovima faktografije vezane za manastir; posebni deo posvećen obnovi Hilandara; originalni materijal poreklom sa Svete Gore i iz Hilandara.

Na izložbi će biti predstavljeni sakralni predmeti, poreklom iz Hilandara ili sa Svete Gore koji su se sticajem različitih, istorijskih okolnosti zatekli u institucijama kulture Srbije. Među njima će biti predstavljeno desetak rukopisnih knjiga (jevanđelja, mineji, zbornici) poreklom iz Hilandara, koje se danas čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Narodnoj biblioteci Srbije, Istorijskom muzeju Srbije. Biće prikazani i dragoceni predmeti iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti, Narodnog muzeja Srbije i drugih institucija. Prikazaćemo i veoma vrednu kolekciju ikona iz Zadužbine kralja Petra I sa Oplenca koja je formirana od poklona samih Hilandaraca i drugih svetogorskih manastira, dobijenih prilikom krunisanja kralja Petra, tokom njegove vladavine, kao i vladavine kralja Aleksandra. Svi predmeti na izložbi pripadaju najvišim kategorijama kulturne i umetničke baštine srpskog naroda.Vaš komentar:

Otkup računara i laptopova