Preduzeća - Srbija strana 13

VEXCELLENCE DOO PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE
ZASTAVA REOMAT DOO DOO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA I PRUŽANJE USLUGA.
JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE
SINTEKS PRIVATNO PREDUZEĆE
JKP KOMUNALAC

Oglas


METALSERVIS VODOTEHNIKA DOO
TRGOMETAL PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO
METALKA UNIOPROMET DOO TRGOVINSKO USLUŽNO PREDUZEĆE
KOLZEC PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I KONSALTING
TELE DAN PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE
AVIN DOO PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA
AUTOSTEVANIĆ TRGOVINSKO PREDUZEĆE
TEHNOSISTEM DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU
INFAREX PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE
INDUSTROSIROVINA TRGOVINSKO PREDUZEĆE
LIGHTOLOGY DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU
PREDUZEĆE ZA REMONT I ODRŽAVANJE BRODSKE OPREME BRODRA MARINE SERVIS KOMPANIJA
ŠELKOM DOO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
PETROGI DOO PREDUZEĆE ZA KONSALTING SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
INOS SINMA AD
LITERA PREDUZEĆE DOO
JKP PARKING SERVIS
EVIVA PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU SUPER ŠEL
MAXI KD PREDUZEĆE ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKA
JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE
JKP VRELA
JKP OBILIĆ OBILIĆ
MLEKARA GLOŽANE PREDUZEĆE ZA PRERADU MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
EROZIJA DRUŠTVENO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE

Otkup računara i laptopova