Preduzeća - Srbija strana 5

JP STANDARD
JP STANDARD ŽABALJ
JP PROSTOR
JP KOMUNALAC
SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD BEOGRAD

Oglas


ŠUME JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA SA PO BEOGRAD
VODOVOD JKP
JKP STANDARD
JP KOMUNALAC
PEROTEX TRGOVINSKO PREDUZEĆE
FINEX PREDUZEĆE ZA POSLOVNE USLUGE
ROTOR ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE
SRETEN GUDURIĆ PEKARSKO PREDUZEĆE AD
JP KOMUNALAC
VODOGRADNJA AD VRANJE
JKP ČISTOĆA
INOS NEMETALI DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA
JKP 24. NOVEMBAR
JKP KOMUNALAC
JKP MORAVA
SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU AD
KOMPANIJA DP PIK DOO GORNJI TEMNIĆ
AUTOGRAND DOO PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VID DOO VETERNIK
NOVO KOMUNALNO PREDUZEĆE
JUGO - IMPEKS DOO
METALFON PREDUZEĆE DOO
PREDUZEĆE SCS
STRACON SECURITY DOO PREDUZEĆE ZA KONSALTING
INOS METALOPROMET DOO

Otkup računara i laptopova