Biblioteke - Srbija

BIBLIOTEKA SARVAŠ GABOR
BIBLIOTEKA VUK KARADŽIĆ
FILOZOFSKI FAKULTET - CENTAR ZA ANTIČKU EPIGRAFIKU I NUMIZMATIKU SANULA PAPAZOGLO - BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA DIMITRIJE TUCOVIĆ - OGRANAK U MA
FILOLOŠKI FAKULTET - KATEDRA ZA SLAVISTIKU - BIBLIOTEKA

Oglas


FILOLOŠKI FAKULTET - KATEDRA ZA ROMANISTIKU - GRUPA ZA FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - BIBLIOTEKA
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE - BIBLIOTEKA
NARODNA BIBLIOTEKA JOVAN DUČIĆ
GEOMAGNETSKI INSTITUT - BIBLIOTEKA
CENTAR ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD I EKONOMSKE ANALIZE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE - BIBLIOTEKA
INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO - BIBLIOTEKA
SEMINARSKA BIBLIOTEKA ODSEK ZA GERMANISTIKU
SEMINARSKA BIBLIOTEKA ODSEKA ZA ROMANISTIKU
BIBLIOTEKA MILUTIN BOJIĆ - OGRANAK NOVO NASELJE
PRAVNI FAKULTET - BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA GRADA A http://www.bgb.org.yu" target="_blank">www.bgb.org.yu info@bgb.org.yu BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA Knez Mihailova 56 Centrala, 2024-000 Direktor, 2024-022 Odeljenje za rad sa odraslim korisnicima, 2024-011 Odeljenje za analizu i
KRIMINALISTIČKO - POLICIJSKA AKADEMIJA - BIBLIOTEKA
PEDAGOŠKI FAKULTET - BIBLIOTEKA
INSTITUT ZA POVRTARSTVO DOO - BIBLIOTEKA
IMK 14. OKTOBAR INDOK - STRUČNA BIBLIOTEKA
DOM KULTURE HEROJ MIRKO TOMIĆ - BIBLIOTEKA
OPŠTINSKA NARODNA BIBLIOTEKA
NARODNA BIBLIOTEKA DR EJUP MUŠOVIĆ
MAŠINSKI FAKULTET - BIBLIOTEKA
MUZIKOLOŠKI INSTITUT - BIBLIOTEKA
FILOLOŠKI FAKULTET - KATEDRA ZA ORIJENTALISTIKU - GRUPA ZA KINESKI I JAPANSKI JEZIK - BIBLIOTEKA
FILOLOŠKI FAKULTET - KATEDRA ZA IBERIJSKE STUDIJE - BIBLIOTEKA
PEDAGOŠKI FAKULTET - BIBLIOTEKA
NARODNA BIBLIOTEKA
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU - BIBLIOTEKA

Otkup računara i laptopova