VRTIĆ I JASLE KAMIČAK I DRUGARI BEOGRAD SRBIJA


Preduzeće VRTIĆ I JASLE KAMIČAK I DRUGARI nalazi se u mestu BEOGRAD, Srbija, na adresi Vinogradska 35, Novi Beograd.

Pretežna delatnost je: 'Deca - dečije igraonice'

Kontakt možete ostvariti putem email-a: sanmarco@beogrid.net


Dragi roditelji, ako vaše dete još nije uključeno u kolektiv,dođite kod nas da vam pomognemo u odrastanju vašeg deteta.

Razvoj deteta se ne procenjuje u poređenju sa drugom decom, već se svako dete prati i procenjuje kao individua, gde kod vašega deteta favorizujemo aktivnosti koje naglašavaju saradnju a ne takmičenje.

Zaposleni u kolektivu su visoko obrazovane osobe stručne u svome poslu i što je najvažnije i sami su roditelji.

Ako u karakteristikama našega rada prepoznajete vrednosti koje su i vama bliske, vrtić Kamičak i Drugari je pravo mesto za vaše dete svakoga radnoga dana od 07:00 do 17:30h.

Od 7.00 - 7.30 - prijem dece i redovna trijaža

Od 7.30 - 8.30 - Slobodne aktivnosti (igre u kutićima)

Od 8.30 - 9.00 - doručak

Posle 9.00 priprema dece za usmerene aktivnosti kroz vaspitno-obrazovne oblasti:

za predškolski uzrast

- muzičko vaspitanje

- fizičko vaspitanje

- likovno vaspitanje

- razvoj govora

- početni matematički pojmovi

- upoznavanje sa okolinom,prirodom i društvom, upoznavanje sa saobraćajem

- engleski

za jasleni uzrast

- razvoj motorike

- muzičke aktivnosti

- govorne aktivnosti

- fizičke aktivnosti

- likovne aktivnosti

- razvoj senzorno-perceptivne aktivnosti

Od 11.30 - 12.00 - ručak – jaslena grupa

Od 12.00 - 12.30 - ručak – predškolska grupa

Od 12.00 - 14.30 - popodnevni odmor- jaslena grupa

Od 12.30 - 14.00 - popodnevni odmor – predškolska grupa

Od 14.00 - 15.00 - boravak dece na svežem vazduhu

U 15.00 - užina

Od 15.15 - 17.30 slobodne aktivnosti obe grupe (na svežem vazduhu)Vaš komentar:

Otkup računara i laptopova