ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE MILAN PETROVIĆ NOVI SAD SRBIJA


Preduzeće ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE MILAN PETROVIĆ nalazi se u mestu NOVI SAD, Srbija, na adresi Braće Ribnikar 32.

Pretežna delatnost je: 'Osnovne škole'

Detaljnije informacije možete saznati na Internet sajtu www.smp.edu.yu


Škola "Milan Petrović" predstavlja centar u kome 240 stručnjaka brine o 860 dece koju:

PODIŽE - u objektima za predškolsko vaspitanje (lako mentalno zaostala, telesno invalidna, autistična, umereno mentalno zaostala, slepa i deca sa vizuelnom ometenošću); OSPOSOBLJAVA - za sticanje I, II i III stepena stručnosti za rad u krojačkoj, stolarskoj, frizerskoj, grafičkoj, cvećarskoj, pekarskoj, knjigovezačkoj, obućarskoj, molerskoj, metalskoj, kulinarskoj, tkačkoj, poljoprivrednoj i keramičarskoj struci (lako mentalno zaostali učenici); NEGUJE - vaspitava, radno angažuje i osposobljava u dnevnom boravku (umereno mentalno zaostala i deca sa višestrukom ometenošću, omladina i odrasli); REHABILITUJE - autističnu decu, omladinu i odrasle.Vaš komentar:

Otkup računara i laptopova