Zavodi - Srbija

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
ZAVOD ZA KULTURU VOJVOÐANSKIH SLOVAKA
HIDROZAVOD DP
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU AD GEOMEHANIČKI, ISTRAŽNI, HIDROGEOLOŠKI RADOVI, BUŠENJE BUNARA, ISPITIVANJE ŠIPOVA, GEOMEHANIČKA KONTROLA I SANACIJA OBJEKATA.
ZAVOD ZA PROUČAVANJE SELA DOO

Oglas


ZAVOD ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU . Srbija beograd sr rs zavod za dezinfekciju dezinsekciju i deratizaciju
ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA . Srbija beograd sr rs zavod za proučavanje kulturnog razvitka
JPS ZAVOD ZA MLEKARSTVO
GEOZAVOD - NEMETALI PREDUZEĆE ZA GEOLOŠKA ISPITIVANJA, EKSPLOATACIJU I PROMET NEMETALIČNIH SIROVINA DOO. Srbija promet ispitivanja beograd sr rs doo preduzeće sirovina geološka eksploataciju geozavod-nemetali nemetaličnih
TEHNOZAVOD AD PREDUZEĆE MEŠOVITOJ SVOJINI ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE I INŽENJERING POSLOVE.
GRADSKI ZAVOD ZA BOLESTI PLUĆA I ZAŠTITU OD TUBERKULOZE . Srbija beograd sr rs
GRADSKI ZAVOD ZA VEŠTAČENJA . Srbija beograd sr rs gradski zavod za veštačenja
GRADSKI ZAVOD ZA ZUBNO LEKARSKU ZAŠTITU . Srbija beograd sr rs gradski zavod za zubno lekarsku zaštitu
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD DELIGRAD
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD Srbija sr rs sombor kazneno popravni zavod sombor
URBANISTIČKI ZAVOD A JAVNO PREDUZEĆE. Srbija beograd sr rs preduzeće javno urbanistički zavod beograda
VAZDUHOPLOVNI ZAVOD AIR DEPOT - ORAO DOO BEOGRAD. Srbija beograd sr rs doo vazduhoplovni zavod air depot-orao
ZAVOD ZA BOLESTI ZAVISNOSTI . Srbija beograd sr rs zavod za bolesti zavisnosti
ZAVOD ZA DEČIJE PLUĆNE BOLESTI I TUBERKOLOZU . Srbija beograd sr rs zavod za dečije plućne bolesti i tuberkolozu
ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA SRBIJE
ZAVOD ZA FARMACIJU SRBIJE OVLAŠĆENA USTANOVA ZA ISPITIVANJE I KONTROLU LEKOVA. Srbija ustanova ispitivanje beograd sr rs ovlašćena lekova kontrolu zavod za farmaciju srbije
ZAVOD ZA INFORMATIKU I AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA . Srbija sr rs subotica zavod za informatiku i automatsku obradu podataka
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKA SRBIJA. Srbija beograd sr rs republika zavod za intelektualnu svojinu
ZAVOD ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE ORUŽJA I MUNICIJE
ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA NOVOG SADA JAVNO PREDUZEĆE. Srbija sr rs novi sad preduzeće javno zavod za izgradnju grada novog sada
ZAVOD ZA KRMNO BILJE Srbija sr rs kruševac zavod za krmno bilje
ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE . Srbija sr rs novi sad zavod za kulturu vojvodine
ZAVOD ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU Srbija sr rs kladovo zavod za onkologiju i radiologiju
ZAVOD ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE . Srbija sr rs stara pazova zavod za prostorno i urbanističko planiranje

Otkup računara i laptopova