UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA A BEOGRAD SRBIJA


Preduzeće UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA A nalazi se u mestu BEOGRAD, Srbija, na adresi Šekspirova BB.

Pretežna delatnost je: 'Udruženja'

Kontakt možete ostvariti putem email-a: beof@eunet.rs


Udruženje paraplegičara Beograda je humanitarna invalidska organizacija socijalnog karaktera koja okuplja članove u cilju uspešnog lečenja, rehabilitacije, socijalnog zbrinjavanja, nabavke ortopedskih pomagala, održavanja sportskih i kulturno - umetničkih manifestacija, obrazovanja i zapošljavanja.

Udruženje paraplegičara Beograda je osnovano 25.11.1986.godine i predstavlja najveću i jedinu profesionalnu organizaciju paraplegičara u Srbiji i SR Jugoslaviji. Trenutno Udruženja paraplegičara Beograda ima 420 članova. Pored redovnih članova Udruženja paraplegičaraBeograda ima i pomažućih članova.Organi Udruženja paraplegičara Beograda su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.Udruženje paraplegičara Beograda ima svoje Sportsko društvo UPB Beofeniks kao posebno pravno lice registrovano kod Ministarstva za sport

Republike Srbije. U okviru družtva postoje sledeći klubovi: košarkaša u kolicima, šah, tenis, streljaštvo, atletika i automobilizam.Naši sportisti se uspešno takmiče na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Udruženje paraplegičara Beograda je osnivač Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje invalida BEOFENIKS, koji radi na principu zaštitne radionice. Preduzeće se bavi izdavačkom delatnošću i trgovinom.

Među članovima Udruženja paraplegičara Beograda ima profesionalnih književnika (članova Udruženja književnika Srbije), novinara. akadenskih slikara, muzičara, inžinjera, pravnika, pilota, ekonomista i vrhunskih sportista.

Udruženje paraplegičara Beograda se finansira posredstvom Gradskog sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, od donacija, članarine, dobrovoljnih priloga, humanitarne pomoći i sopstvenim delatnostima (organizovanje koncerata, aukcija i sl.).

Udruženje paraplegičara Beograda želi da razvije saradnju sa srodnim Udruženjima i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.Vaš komentar:

Otkup računara i laptopova